Introduktionsutbildning

Bokning sker på Telefon: 019-611 36 25 .

500 kr./ person

Introduktionsutbildning för handledare och elev 2022:

  • Se aktuelltsidan under Introduktionsutbildning.
  • Kursen tillhandahålls ungefär varannan vecka året om.
  • Legitimation obligatoriskt för samtliga deltagare.