Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning / handledarkurs

Ska du övningsköra privat krävs det att du och den personen du ska köra med, genomför en handledarkurs. Ni får vägledning inför den privata övningskörningen och är till för att bidra till en effektiv körkortsutbildning och främja säkerhet i trafiken.

Bokning för handledarkurs sker på Telefon: 019-611 36 25 .

500 kr./ person

Introduktionsutbildning för handledare och elev 2022:

  • Se aktuelltsidan under Introduktionsutbildning.
  • Handledarkursen tillhandahålls ungefär varannan vecka året om.
  • Legitimation obligatoriskt för samtliga deltagare.